Koučings sasniegumiem

Džons Vitmors

 

Zvaigzne ABC

 

Koučinga un līderības principi un prakse

  • Koučings ir izaugsmes veicināšana. Audz!

Grāmatas autors sers Džons Vitmors ir viens no koučinga pamatlicējiem, GROW modeļa autors un atpazīts eksperts līderības un vadības stila pārmaiņu jomā. Viņš ir sarakstījis vairākas grāmatas par sportu, līderību un koučingu. „Koučings sasniegumiem” ir kļuvusi par rokasgrāmatu tiem, kuri savā darbā izmanto koučinga paņēmienus.Grāmata ir tulkota vairāk nekā 22 valodās, un tās kopējā tirāža pārsniedz pusmiljons eksemplāru.

Savu karjeru uzsācis kā profesionāls sacīkšu braucējs Ford komandā, Džons Vitmors ir kompānijas Perfomance Consultants līdzdibinātājs un priekšsēdētājs un strādā ar vadošajām starptaustiskajām korporācijām, lai iedibinātu koučingā balstītu vadīšanas kultūru un līderības programmas.

Pirmā grāmata latviešu valodā par koučingu! Džona Vitmora “Koučings sasniegumiem” ir kļuvusi par galveno mācību grāmatu koučinga metodoloģijā. To izmanto koučinga apmācībā un personāla vadības nodaļās visā pasaulē. Grāmatā ir izskaidroti un ar piemēriem no biznesa un sporta pasaules ilustrēti koučinga principi, aprakstīts koučinga process, secīgo jautājumu jeb GROW modelis un prakse.

Labs koučings ir prasme un varbūt pat māksla. Lai pilnībā izmantotu tā apbrīnojamās iespējas, ir vajadzīga dziļa izpratne un prakse. Koučings ir cilvēka potenciāla atmodināšana ar mērķi maksimāli paaugstināt viņa personisko sniegumu. Koučings nemāca, bet palīdz mācīties.
Labam koučam ir jābūt ekspertam koučingā, nevis kādā noteiktā biznesa jomā. Tāpēc ir ļoti svarīgi saprast un izmantot koučinga pamatprincipus ikdienas saskarsmē.

Izlasot šo grāmatu, es sev atklāju koučinga vērtību un uzzināju, kā ar šo metodi var uzlabot savus sasniegumus biznesā, kā arī jebkurā citā jomā. Izmantojot koučinga metodi ikdienas saskarsmē, var harmonizēt  attiecības ar kolēģiem un ģimenes ģimenes locekļiem.

Grāmatai ir 25 nodaļas, kuras sadalītas četrās daļās:

  1. Koučinga principi.
  2. Koučinga prakse.
  3. Līderība augstiem sasniegumiem.
  4. Pārvērtības ar transpersonālo koučingu.

Man, kā lasītājai, ļoti patika autora izvēlētā grāmatas struktūra- sānu malas atstātas brīvas , kuras autors izmantojis galveno atslēgas vārdu un viņaprāt svarīgāko atziņu izcelšanai. Ikviens lasītājs tās var izmantot arī savu personīgo piezīmju vajadzībām.

 

3 lietas, ko ikvienam novēlu

3 lietas, ko Jums novēlu:

  1. Jums kaut kam ir jātic – savai nojautai, liktenim, dzīvei, karmai, vienalga kam. Dažreiz tas, kas ar Jums notiks un liksies kā liela problēma būs tā labākā lieta, kas ar jums notikusi. Panākumu sniegto smaguma sajūtu nomaina vieglums atkal būt iesācējam, mazāk pārliecinātam par visu. Tas atbrīvo ieiešanai jaunā dzīves radošā periodā.

Dažreiz dzīve jums pa galvu belž ar ķieģeli. Nezaudējiet ticību.

Vienlaikus novēlu – esiet mērķtiecīgi! Katru šķērsli uzlūkojiet tikai kā savu spēju pārbaudi. Neatlaidieties un izkopiet savu prasmi, kā jūrnieks izkopj savējo, mācīdamies pārciest katras vētras bargumu. Neatlaidieties, līdz Jums izdosies!

  1. Dzīvojiet savu dzīvi, nevis kā citi to vēlas.

Visa mūsu dzīve neatkarīgi no tā, vai mēs gribam vai negribam to apzināties, īstenībā ir atkarīga no atbildes uz vienu jautājumu, no kura nevar izvairīties. Tas ir tāds: “Vai es dzīvoju pats savu dzīvi, vai arī es dzīvoju dzīvi, kādu no manis gaida citi?”
/Jozefs Kiršners/

  1. Mīlestība.

Esmu pārliecināta, ka vienīgā lieta, kas cilvēci virza uz priekšu ir mīlestība un tas, ka cilvēks mīl to, ko dara. Jums jāatrod tas, ko jūs mīlat. Un tas ir patiesi gan attiecībā uz darbu, gan mīļākajiem. Jūsu darbs ,vai bizness, kas patiesībā arī ir darbs, grūts darbs, piepildīs lielu jūsu dzīves daļu, un lai jūs būtu patiesi apmierināts, jums jādara darbs, kuru uzskatāt par lielisku. Un vienīgais veids, kā darīt lielisku darbu, ir mīlēt to, ko darāt. Ja to vēl neesat atraduši, turpināt meklēt. Nesamierinieties. Gluži kā visās lietās, kam darīšana ar sirdi, jūs vienkārši zināsiet, kad būsiet atraduši īsto. Un gluži kā jebkurās lieliskās attiecībās, gadiem ejot, tas kļūst arvien labāk un labāk. Tāpēc meklējiet, līdz atrodat. Nesamierinieties.

 

Sveiciet katru dienu ar mīlestību un sāksim jau ar šodienu!

 

Es sveikšu šo dienu ar mīlestību sirdī !

Un kā es to paveikšu? Kopš šī brīža es uzlūkošu visas lietas ar mīlestību. Es mīlēšu sauli, jo tā silda manus kaulus; taču es mīlēšu arī lietavas, jo tās attīra manu garu. Es mīlēšu gaismu, jo tā rāda man ceļu; taču es mīlēšu arī tumsu, jo tā rāda man zvaigznes. Es ar prieku sagaidīšu laimi, jo tādara plašāku manu sirdi; taču es pacietīšu arī skumjas, jo tās atver manu dvēseli. Es atzinīgi saņemšu atlīdzību, jo tā man pienākas; taču nevairīšos no šķēršliem, jo tie pārbauda manus spēkus.
Un kā es runāšu? Es cildināšu savus ienaidniekus un viņi kļūs par draugiem. Es allaž meklēšu iemeslus uzslavām; nekad es nepūlēšos atrast ieganstu tenkām.
Un kā es rīkošos? Es mīlēšu cilvēkus, jo katrā mīt apbrīnojamas īpašības, kaut arī tās var būt apslēptas. Un vairāk par visiem es mīlēšu sevi. Nekad es neļaušu savam prātam sajust ļaunuma un izmisuma pievilcību, drīzāk pacilāšu to ar gadsimtu zināšanām un gudrību.
Kopš šī brīža es mīlēšu visu cilvēci, jo man nav laika nīst, man ir tikai laiks mīlēt.
Es sveikšu šo dienu ar mīlestību, un viss man izdosies.