Alberta Einšteina vēstule meitai par pašu spēcīgāko spēku, kas saucas mīlestība

Šo vēstuli Einšteins uzrakstīja savai meitai Līzei neilgi pirms savas nāves.

“Kad es pasaulei piedāvāju Relativitātes teoriju , ļoti nedaudzi saprata mani un tas, ko es atklāšu Tev tagad , lai nodotu cilvēcei, gluži tāpat sastapsies ar nesapratni un aizspriedumiem pasaulē. Es lūdzu Tevi saglabāt šo vēstuli tik ilgi, cik tas ir nepieciešams- gadu, desmitiem gadu , kamēr sabiedrība nebūs pietiekami attīstījusies, lai pieņemtu to, ko es paskaidrošu tālāk.

Eksistē ļoti spēcīgs Spēks, kam joprojām zinātne nav radusi oficiālu skaidrojumu. Šis spēks ietver sevī un pārvalda visas citas parādības, kas darbojas Visumā. Tas ir Visuma spēks- MĪLESTĪBA.

Kad zinātnieki meklēja Visuma vienoto teoriju, viņi aizmirsa pašu spēcīgāko neredzamo spēku. Mīlestība ir Gaisma, kas apgaismo tos, kas to saņem un dod. Mīlestība – ir pievilkšanās spēks, jo tā liek daudziem cilvēkiem sajust pievilkšanos citiem cilvēkiem.

Mīlestība- tas ir spēks, jo tā palielina labāko, kas mums ir, kas mēs esam, un ļauj cilvēcei neiegrimt aklā egoismā. Mīlestības dēļ mēs dzīvojam un mirstam. Mīlestība ir Dievs un Dievs ir Mīlestība. Šis spēks visu izskaidro un piešķir jēgu dzīvei.

Tas ir mainīgais, ko mēs esam ignorējuši pārāk ilgi, varbūt tāpēc, ka mēs baidāmies no Mīlestības.

Lai saprastu Mīlestību, esmu izdarījis vienkāršas izmaiņas manā zināmajā vienādojumā. Ja Е = mc2 vietā, mēs atzīstam, ka pasaules izdziedināšanas enerģija var tikt iegūta caur Mīlestību, reizinātu ar gaismas ātrumu kvadrātā, mēs nonākam pie secinājuma, ka Mīlestība ir pats spēcīgākais Spēks, tādēļ ka tam nav ierobežojumu.

Iespējams, mēs vēl neesam gatavi, lai izveidotu “Mīlestības bumbu”- pietiekoši jaudīgu ierīci, lai pilnībā iznīcinātu naidu, egoisms un alkatība, viss kas izposta planētu.
Neskatoties uz to, katrs atsevišķs indivīds nes sevī nelielu, bet spēcīgu mīlestības ģeneratoru, kura enerģija gaida savu atbrīvošanu.

Kad mēs mācāmies saņemt un dot šo Visuma enerģiju, dārgā Līze, mēs apliecinām, ka Mīlestība uzvar visu, tā ir spējīga pārvarēt visu,  tāpēc, ka Mīlestība – tā ir dzīves kvintesence *.

Es dziļi nožēloju, ka nespēju agrāk izpaust to, kas atradās manā sirdī, un kas visu dzīvi  klusi klauvēja priekš Tevis. Varbūt , ka ir pārāk vēlu, lai atvainotos, bet laiks –tas ir nosacīts lielums. Man ir jāpasaka Tev, ka es mīlu Tevi un, pateicoties Tev, esmu saņēmis galīgo atbildi.

Tavs tēvs Alberts Einšteins.”

  1. * Būtiskāko pazīmju, īpašību kopums; galvenais, svarīgākais.
  2. * Antīkajā filozofijā ēters, piektais elements (blakus četriem zemes elementiem — ūdenim, zemei, ugunij, gaisam).