Es gribu Tev dāvināt

Es gribu Tev dāvināt

saulītes maliņu –
ar mākoņiem kabatas pilnas.
Es gribu Tev novēlēt
sprīdi bezsvara telpas…
Es gribu Tev dāvināt
kafijas smaržu,
lai piejaucētu dzīvi- grēcīgi rūgtu.
Es gribu Tev novēlēt
tvanošu brendija glāzi,
kad dvēsele tāda caurspīdīga šķiet
un pasaule citiem aizgājusi ciet.
Es gribu Tev dāvināt
medainu brītiņu laimes…
Es gribu Tev novēlēt mirkļus –
tos nenotveramos, tos izdzīvojamos,
tos nepierakstāmos un neizstāstāmos,
tos, kurus neplānojam, bet gaidām,
tos, kuri neuzprasās –
vien atnāk un atnes sajūtu – dzīvoju!

Dzejoļa autors nezināms.

Foto: Andris Vētra

Kā dzīvot labāk

Oga Mandino personisko panākumu stāsts.

Septiņpadsmit dzīves noteikumi.

Ogs Mandino  ir viens no autoriem, kas spēj ietekmēt un pārveidot cilvēku dzīvi. Grūti iedomāties, ka reiz – 35 gadu vecumā – viņš bija nolēmis iztērēt pēdējos atlikušos dolārus, lai nopirktu revolveri, ar ko nošauties. Šajā grāmatā viņš vaļsirdīgi apraksta savu 10 gadus ilgušo ceļu no neglābjama dzērāja līdz miljonāram un laimīgam cilvēkam. Ogs Mandīno ir viens no nedaudzajiem, kas šādu iedvesmojošu stāstu drīkst vēstīt citiem – jo tas ir viņa noietais ceļš un viņa stāsts. Un tas var pārvērst arī tavu dzīvi.

Grāmatā aprakstīti Oga Mandino “17 dzīves noteikumi” jeb baušļi, kas viņa mūžu pārvērta līdz nepazīšanai.

Šie vienkāršie un viegli īstenojamie noteikumi ietver pamācības gan personības pilnveidei, gan ikdienas dzīves piepildīšanai ar jaunu saturu. Ja tas izdevās Ogam Mandino, izdosies arī tev. Tu vari panākt, ka neviena diena vairs nebūs jāpavada nelaimīgam, kauna un pašpārmetumu pārņemtam, neveiksmju un trūkuma vajātam. Ir daudz labāks veids, kā vadīt savas dienas, – veids, kas izpestīja Ogu Mandino un var palīdzēt katram piedzīvot savu sapņu piepildījumu.

Septiņpadsmitais noteikums

Vispatiesākā laime mīt jūsu dvēselē. Netērējiet laiku un pūles, meklējot prieku un laimi kaut kur ārpusē! Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību! Laime ir kā saules gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī jūs.

Ētiska uzņēmējdarbība

Manuprāt,  mūsu valstī ir nepieciešams daudz lielāku uzmanību veltīt uzņēmēju ētiskajai izglītošanai. Pēdējais laiks atbrīvoties no uzskata, ka cilvēks ir tikai apstākļu produkts, un tāpēc cilvēki, kas tikai nesen atbrīvojušies no totalitārisma varas, nevar būt tikumiski. Tāds uzskats vairo bezatbildību un netikumību. Neapšaubāmi, cilvēku un viņa tikumisko kvalitāti ietekmē apstākļi. Bet cilvēks ir arī brīva, apzinīga būtne, kas spēj pacelties pāri apstākļiem un veidot sevi. Viņam vienmēr, pat vissarežģītākajos apstākļos, ir izvēles iespējas, un tas nozīmē, ka viņam ir arī jāatbild par savām izvēlēm.

No kristīgā skatupunkta raugoties uzņēmējdarbības primārais mērķis nav peļņas gūšana, bet, pirmkārt, kopīgā labuma, sabiedriskā labuma radīšana.Biznesa struktūrai būtu jābūt orientētai uz to, lai tā sabiedrībai ražotu tādas preces un produktus, piedāvātu tādus pakalpojumus, kas nodrošina kopīgo labumu, ceļ sabiedrību, nevis to degradē.

Darbam, un arī bizness ir darbs, ir jābūt tādam, kas dod cilvēkam personisko izaugsmi, piepildījumu. Šīs cilvēciskās vērtības ir saistītas ne tikai ar uzņēmēja zināšanām un tehniskām iemaņām, lai darbu padarītu labi, bet arī ar lepnumu par veicamo darbu, un to, ka tā vērtību atzīst sabiedrība. Uzņēmējdarbība šajā gadījumā būtu jāveic ar tādām metodēm un līdzekļiem, kas respektē cilvēka cieņu, ļauj cilvēkam sajust savu vērtību. Tāds darbs baro sirdi un dvēseli. Kad abi šie pamata principi ir harmonijā, tad ir veselīgs un līdzsvarots darba garīgums, kas neizslēdz ienākumu gūšanu, kuri ir nepieciešami, lai uzturētu un attīstītu uzņēmējdarbību un ļautu arī cilvēkam apzināties sava darba sabiedrisko vērtību.

Katra darbība veicama, vēlot labu. Pat parastajam mājas darbam būs labas sekas, ja to darīsim ar labām domām. Daudzreiz labu rīcību ir sagandējušas dusmas un slikti nodomi. To vajadzētu atcerēties, uzsākot un vadot jebkuru biznesu.

Es domāju, ka ir vieglāk būt viedam un garīgam kaut kur kalnos, alā, noslēgtā vidē, kur vienīgais uzdevums ir veltīt laiku sev, savām garīgajām interesēm, domāt tikai par to. Bet – īstā māksla ir dzīvot sabiedrībā, audzināt bērnus, strādāt un saglabāt ikdienā līdzsvaru starp garīgo un laicīgo. Apliecināt dienu no dienas, ka proti atbildēt uz ļaunu ar labu, proti būt pazemīgs, pacietīgs un pateicīgs ikdienā, mājās, darbā. Visi mēs nekļūsim viedi, bet visiem ir dota iespēja būt laimīgiem!

Un nobeigumā es novēlu katram katram uzņēmējam dienu iesākt ar Oga Mandino vārdiem:

„Es sveikšu šo dienu dienu ar mīlestību, un viss man izdosies.”

Instrukcija Tavai dzīvei, kuru nepievienoja Tev piedzimstot

Instrukcija Tavai dzīvei, kuru nepievienoja Tev piedzimstot

Ja Tu to tomēr būtu saņēmis, tā izskatītos šādi:

1. Tev būs ķermenis. Tas Tev patiks vai nepatiks, bet tas būs vienīgais, kas būs Tavā rīcībā līdz pat Tava mūža beigām.
2. Tev nāksies dzīvot skolā, kas sauksies Dzīve un tā būs uz Planētas Zeme. Katrs cilvēks un katrs notikums šajā Dzīvē būs Tavs Universālais Skolotājs.
3. Kļūdas neeksistēs, tikai mācības. Neveiksmes ir panākumu neatņemama sastāvdaļa. Upuru nav, ir tikai studenti, kas mācās.
4. Mācībstundas atkārtosies visdažādākos veidos tikmēr, kamēr tās būsi pilnībā apguvis. Ja neapgūsi vieglās mācībstundas – tās kļūs grūtākas. Kad apgūsi, pāriesi pie nākamās mācībstundas.
5. Ārējās problēmas būs precīzs Tava iekšējā stāvokļa atspulgs. Ja mainīsi savu iekšējo Pasauli, ārējā Pasaule mainīsies līdz ar Tevi. Sāpes – tas ir veids, kuru Visums izmantos, lai pievērstu Tavu uzmanību.
6. Tu sapratīsi, kurš būs brīdis, kad mācībstunda būs apgūta un kad mainīsies Tava rīcība. Gudrību iegūst tikai darbojoties.
7. Nav labākas vietas kā „šeit”. „Tur” nemaz nav labāk kā „šeit”. Kad Tavs „tur” kļūs par „šeit”, Tu saņemsi citu „tur”, kas atkal liksies labāks kā „šeit”.
8. Citi cilvēki – būs tikai Tavs spogulis. Tu nevari mīlēt vai neieredzēt to, kas ir citiem, ja tas nav Tevī.
9. Dzīvei kā gleznai ir „rāmītis”, bet pašu gleznu radīsi Tu. Ja Tu neuzņemsies atbildību radīt šo gleznu, tad to izdarīs citi.
10.Tu saņemsi visu, ko vēlēsies. Tu intuitīvi precīzi noteiksi cik enerģijas un kam tērēt un kādus cilvēkus sev piesaistīt. Vienīgais pareizais veids kā noteikt, ko Tu vēlies – ir paskatīties uz to, kas Tev jau pieder.
11. Tev nepalīdzēs morāle – „pareizi” vai „nepareizi”. Dari labāko no iespējamā.
12. Visas atbildes ir Tevī. Tu zini vairāk kā rakstīts grāmatās. Viss, kas Tev būs jādara – raudzīties Sevī, klausīties Sevī un Sev uzticēties.
13. Tu aizmirsīsi visu to, ko izlasīji.
14. Tu atcerēsies par visu šo, kad pats vēlēsies.

/Avots – priroda.inc.ru, tulkojusi – Vineta Vanaga/