Grāmatu grāmata

Visu laiku , visu tautu, visu cilvēku , visu grāmatu, pamats. Pirmsākums un nobeigums. Lasiet to katru dienu, pārdomājiet, izprotiet Dieva vēstījumu, studējiet to vienatnē vai grupās, meklējiet atbildes Bībelē un ikvienu savu jautājumu.