Santa Šmiukše

Bērnība

Piedzimu un izaugu  Liepājā,  absolvēju Liepājas 1.vidusskolu. Mācījos Em.Melgaiļa Bērnu mūzikas skolā, kurā apguvu klavierspēli. Cik vien sevi atceros- visu laiku esmu aktīvi darbojusies- skolas gados dziedāju korī, meiteņu vokālajā ansamblī, darbojos teātrī, rakstīju jauno žurnālistu pulciņā, dejoju tautasdejas.

Izglītība un karjera        

Nezinot par ko vēlos kļūt, pēc skolas meklēju iespēju sākt strādāt vienalga par ko. Mana pirmā darbavieta bija  Liepājas pilsētas lombards. Pēc galvenās grāmatvedes ieteikuma aizgāju mācīties grāmatvedību un ieguvu savu pirmo profesionālo izglītību-  Rūpniecības uzņēmumu grāmatvedis. Tā es kļuvu par galveno grāmatvedi. Kad Latvijā sāka attīstīties brīvā tirgus ekonomika, kopā ar dažiem uzņēmējiem biju starp akciju sabiedrības dibinātājiem, un vairāk kā 25 gadus veiksmīgi vadīju akciju sabiedrību „Aureum”.

Strādājot par vadītāju, sapratu, ka praksei lieti noderētu arī teorija un aizgāju studēt vadības zinības. Aizstāvot  diplomdarbu  „Latvijas   lombardu darbības uzlabošanas stratēģija”  , ieguvu augstāko profesionālo izglītību kā  uzņēmuma un iestādes vadītājs.

Studiju laikā nodibināju konsultāciju uzņēmumu „Birojs Jums”, kurā varēju pielietot savas zināšanas un pieredzi uzņēmumu vadībā un grāmatvedībā. Jutu sevī aicinājumu turpināt mācīties un pēc dažiem gadiem ieguvu profesionālo maģistra grādu vadības zinībās, aizstāvot maģistra darbu „Ārpakalpojumu attīstības iespējas Latvijā”.  Turpinu savu sadarbību ar augstskolu un esmu Liepājas Universitātes  studiju programmas “Biznesa un organizāciju vadība” bakalauru darbu aizstāvēšanas komisijas priekšsēdētāja.

Nepārtraukti profesionāli pilnveidojos komercdarbības jautājumos- un esmu kļuvusi par konsultantu ,kas spēj palīdzēt uzņēmējiem no biznesa uzsākšanas ieceres līdz likvidācijai. Profesionālo kompetenci nodokļu jomā apliecina Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas sertifikāts. Esmu arī Latvijas Biznesa Konsultantu asociācijas biedrs un Liepājas Komersantu apvienības dibinātāja.

Kad pabeidzu  Rīgas Koučinga skolas apmācību programmu “Transformācijas Koučinga Māksla un Zinātne” (“Art & Science of Coaching”) , kas ir ir ICF (International Coaching Federation) akreditēta programma, kurā apkopotas jaunākās atziņas cilvēku attīstības jomā, kā arī kursu Komandu koučings, , sapratu, ka vēlos mainīt savu nodarbošanos.

Esmu personīgās izaugsmes treneris, vadu individuālas koučinga sesijas un seminārus grupām . 

Pašizaugsme

Lai būtu harmonijā ar sevi, man pašai ir ļoti svarīga sava pašizaugsme ,kā arī materialitātes un garīguma līdzsvarošana . Esmu kristiete.

Ģimene

Es piedzimu padomju laikos , mani vecāki bija vienkārši tā laika strādnieki ar saviem dzīves tikumiem un netikumiem. Mamma – restorāna oficiante, tēvs elektriķis. Mans tuvākais cilvēks bija Omīte, tēva māte, pie kuras es aizgāju dzīvot, kad man bija 16 gadu.

Manā dzīves harmonijas aplī ģimenei ir ļoti nozīmīga loma. Jau trešo gadu desmitu kopā ar vīru stūrējam savu dzīves kuģi. Esmu mamma trīs, nu jau pieaugušiem bērniem, labam dēlam un divām jaukām meitām. Dzirkstošu prieku mūsmājās ienes mazmeitiņa. Bet vakarā par manu atnākšanu mājās priecājas mūsu četrkājainie mīluļi – labradors Lūkass un divi kaķi Gerda un Pēcis.

Svarīgākā dzīves atziņa: Vispatiesākā laime mīt tavā dvēselē! Netērē laiku un pūles, meklējot laimi kaut kur ārpusē.
Mans moto: Labu domāt, labu darīt, labu runāt, labam ticēt. Labu vēlēt, labu dot un labu ņemt. Labi būs!

Laiks rit. Ir bijuši un būs dažādi posmi dzīvē, gan priecīgi brīži, gan asaras. Arī dabā ir gan saulainas dienas, gan lietainas, pēc vasaras nāk rudens, ziema un atkal iestājas pavasaris… Mūžīgs ir tikai Dievs. Tāda ir dzīve un tajā ir sava lietu kārtība. Esmu apguvusi dzīves gudrību , sasniegusi to, par ko daudzi sapņo, tomēr patiesu piedzimšanu no augšienes piedzīvoju tikai tad, kad biju nodzīvojusi jau pusgadsimtu. Pieredze vienmēr ir vērtīga.

Esmu laimīga. Un patiesi vēlos  ar Jums dalīties.